MultiHelix AB i samverkan med Big Science and Society (BISS) vid Lunds Universitet

MultiHelix AB i samverkan med Big Science and Society (BISS) vid Lunds Universitet

Läs mer

Den svenska life science-industrins utveckling – statistik och analys

Life science-industrin är av stor betydelse för Sverige då den bland annat erbjuder högkvalificerade arbetstillfällen samt bidrar till export och innovationer i hälso- och sjukvården. Den här rapporten adresserar två frågor. Hur har svensk life …

Läs mer

Hur gick det för de förvärvsarbetande på AstraZeneca i Lund? En rapport från SCB och Region Skåne.

Hur gick det för de förvärvsarbetande på AstraZeneca i Lund? En rapport från SCB och Region Skåne.

Läs mer

Första spadtaget till Hälsoförskolan i Örkelljunga

Den 17:e maj togs första spadtaget till den nya Hälsoförskolan i Örkelljunga

Läs mer

Temat för MultiHelix Think Tank mötet den 14 maj i Lund var: Livsmedel,måltid,hållbarhet - betydelse för vår hälsa

Inledning Lennart Svensson och Ursula Hultkvist Bengtsson Globala, nationella och regionala utmaningar, varför en Livsmedelsstrategi behövs och vad står där och hur arbetet framåt planeras. Dolores Öhman, Regionråd i Region …

Läs mer

Invitation to: Healthcare in Canada - sector in transformation

Full information can be  FOUND HERE

Läs mer

Temat för MultiHelix Think Tank mötet den 19 mars i Lund var: Vårdkvalité och tillgänglighet

Inledning Ursula Hultkvist Bengtsson Möjligheter och begränsningar för utveckling av patientsäkerhet i slutenvården. Anders Åkerlund, SUS Artificiell Intelligens för bättre, mer jämlik och personcentrerad vård. …

Läs mer

ARCH - A regional collaboration for health care in Wales, visit to Skåne, february 7:th to 9:th

MultiHelix and Region Skåne have organized a program for knowledge sharing and to explore opportunities for collaboration between the two regions of Skåne and Wales. From its inception ARCH has positioned itself as a collaboration that will …

Läs mer

Temat för MultiHelix Think Tank mötet den 29 januari 2018 i Lund var: Personlig hälsa för alla - oavsett diagnos, ålder, bakgrund, kön, bostadsort . . . . .

Inledning och genomgång av MTT 2018 - vad vill vi uppnå? Ursula Hultkvist Bengtsson Presentation av konceptet Hälsoförskolan i Örkelljunga Li Merander – Örkelljunga kommun Aktivt och hälsosamt åldrande  CASE - …

Läs mer

Temat för MultiHelix Think Tank möte den 27 november i Lund var nyttiggörande av forskningsinfrastruktur i Lund - hur kan MultiHelix Think Tank bidra till händelserna?

Presentatörer:  Marie-Louise Ainalem,  ESS Magnus Larsson,  MAX IV Karin Markides,  Vetenskapsrådet Eskil Mårtensson,  ÖKS Cross Border projekt Fredrik Melander,  Science Village Daniel Kronmann,  Region Skåne …

Läs mer

Invitation to non-clinical, pharmaceutical and early clinical development

From our Twins' International MultiHelix member the Slovenian Innovation Hub we have got an invitation from University of Ljubljana, Faculty of Pharmacy, whom organizes...

Läs mer

Twins' International MultiHelix visit to Sherbrooke Innopole, October 1-5, 2017

Sherbrooke Innopole Expands its Life Sciences Global Alliance with a New Partner

Läs mer

Slovenian Innovation Hub new member of Twins' International MultiHelix

President of TIM (“Twins’ International MultiHelix”),  Ursula Hultkvist Bengtsson , and Director of the Slovenian Innovation Hub,  Alenka Rožaj Brvar , proceeded with the official signature of an economic collaboration agreement between their two …

Läs mer

Temat för MultiHelix Think Tank möte den 22 september i Lund var: Prevention av sjukdom

Presentatörer var: Niels Lundh , Vice President Health Advocacy, Novo Nordisk A/S Sofia Svantesson , Founder & Design Strategist, Ocean Observations Ulf Persson , CEO, IHE Jonas Eberhard , MD, PhD, Psychiatrist, Ass. …

Läs mer

Life Science i Lund den 19 Oktober 2017

Arbetsförmedlingen Lundaregionen, Medicon Village, Crossborder Öresund och Science Skills anordnar rekryteringsmässa med fokus på arbete inom Life Science! TILLSAMMANS SKAPAR VI TILLVÄXT! Mässan täcker hela bredden inom biologi, medicin, …

Läs mer

MultiHelix AB är stolt sponsor till run for mental health

MultiHelix AB är stolt sponsor till välgörenhetsloppet Run for Mental Health den 7 oktober i Lund som ska förmå det lokala föreningslivet och i Lund baserade företag att organisera sig för ökad hälsa. Loppet arrangeras av Föreningen Run …

Läs mer

Tim secretariat visit to Slovenian Innovation Hub, April 18th-20th in Ljubljana.

The TIM secretariat, represented by Ursula Hultkvist Bengtsson and Jan Bengtsson visited the Slovenian Innovation Hub 18th-20th April in Ljubljana. The programme was arranged by Dr Alenka Rožaj Brvar, Director of the Hub. The purpose of the visit …

Läs mer

TIM Go Global meeting May 9-11 in Eindhoven, The Netherlands and Hasselt, Belgium

Participants from TIM member clusters: Sherbrooke Innopole – Josée Fortin and Bernat Riera Life Science Hub Wales – Grahame Guilford Happy Aging – Ingrid Lieten and Laura Visconti Medicon Village and TIM secretariat – Ursula …

Läs mer

Save the date! The politics of Biobanks - November 16-17,2017

Welcome to the 3rd edition of the yearly symposium in Biobanking. This year the symposium will bring together Academia, Health Care Sector, Industry and the Patient Perspective towards Biobanks and biobank related issues.  Join us! …

Läs mer

Welcome to the Bridge Summit, Copenhagen, August 22-23, 2017!

We are proud sponsors of The Bridge Summit – an annual two-day summit, this year focusing on Good Health & Well-being and Sustainable Cities & Communities! The Bridge Summit 2017 offers a rare occasion for inspiration and knowledge …

Läs mer