Välkomna på ”Nationell konferens om kliniska studier” som i år kommer att hållas på Clarion Hotel Malmö Live 6-7 februari 2019.

Temat för årets konferens är ”Värdet av kliniska studier” och temat kommer att belysas utifrån perspektiven samhälle/medborgare, hälso- och sjukvård, akademi och industri. Konferensen arrangeras av Kliniska Studier Sverige/Vetenskapsrådet och …

Läs mer

Welcome to The Bridge Summit, January 30-31 2019 in Malmö

THE MARKETPLACE FOR GLOBAL SUSTAINABLE BUSINESS The Bridge Summit 2019 is, more than ever, a marketplace for connecting international business with world-class materials and life science research to push for more sustainable growth. Read …

Läs mer

International Mission to Medicon Valley from Portugal and Spain and their Health Innovation Ecosystems, November 27-29 2018 - hosted by MultIHelix AB

Visit from Portugal and Spain and their Health Innovation Ecosystems to Malmö and Lund 27 th  – 29 th  November hosted by MultIHelix AB. The  CÓDIGOMAIS  – A new Innovation Ecosystem in Health for Galicia and North of Portugal is a project …

Läs mer

Grattis till Professor Lars Edvinsson, bl a medlem av MultiHelix Think Tank, som tilldelas Forska!Sveriges forskarutmärkelse 2018

Stiftelsen Forska!Sveriges forskarutmärkelse 2018 tilldelas professor Lars Edvinsson vid Lunds universitet. Utmärkelsen uppmärksammar professor Edvinssons idoga grundforskning och banbrytande upptäckt, som har lett fram till konkret nytta genom nya …

Läs mer

Temat för MultiHelix Think Tank mötet den 19 november var: Hur motiverar vi medborgare och patienter till bättre hälsa?

Inledning Ursula Hultkvist Bengtsson Varför är det så svårt att prioritera hälsan, fastän vi värdesätter den så högt? Anders Rosengren, Leg. läkare, Docent, Inst. för Neurovetenskap och Fysiologi, Sahlgrenska Akademin, …

Läs mer

Den 21 November är det dags för Medinnovation Skåne 2018 på Medicon Village i Lund

Vill härmed uppmärksamma alla medlemmar i MTT om årets  MedInnovation Skåne 2018  som för andra gången arrangeras av Regional Utveckling/Region Skåne, Medicon Village, LIF och Dagens Medicin! För er som ännu inte anmält er – hoppas ni har möjlighet …

Läs mer

Svenska Huvudvärkssällskapet fyller 50 år

Inbjudan till en intressant eftermiddag den 22 oktober med temat: Ny medicin mot migrän – äntligen här!  Svensk grundforskning har resulterat i nya migränmediciner med specifik verkningsmekanism. Hur stort är det och vem passar de för? …

Läs mer

Temat för MultiHelix Think Tank mötet den 24 september i Lund var: Interaktion vård, forskning & näringsliv

Inledning Ursula Hultkvist Bengtsson Personlig hälsa - Innovation som en naturlig del av vårdens och omsorgens vardag Tobias Schölin, Personlig hälsa, Region Skåne Kliniska studier – med eller utan prövningar? …

Läs mer

Stadslopp i Lund den 7:e oktober, Run for Mental Health

Den 7 oktober genomförs Run for Mental Health i Stadsparken i Lund. MultiHelix AB har köpt in 10 st startplatser som vi delar ut till våra medlemmar i MultiHelix Think Tank. Är du intresserad av att delta i motionsloppet är du välkommen att kontakta …

Läs mer

MultiHelix AB i samverkan med Big Science and Society (BISS) vid Lunds Universitet

MultiHelix AB i samverkan med Big Science and Society (BISS) vid Lunds Universitet

Läs mer

Den svenska life science-industrins utveckling – statistik och analys

Life science-industrin är av stor betydelse för Sverige då den bland annat erbjuder högkvalificerade arbetstillfällen samt bidrar till export och innovationer i hälso- och sjukvården. Den här rapporten adresserar två frågor. Hur har svensk life …

Läs mer

Hur gick det för de förvärvsarbetande på AstraZeneca i Lund? En rapport från SCB och Region Skåne.

Hur gick det för de förvärvsarbetande på AstraZeneca i Lund? En rapport från SCB och Region Skåne.

Läs mer

Första spadtaget till Hälsoförskolan i Örkelljunga

Den 17:e maj togs första spadtaget till den nya Hälsoförskolan i Örkelljunga

Läs mer

Temat för MultiHelix Think Tank mötet den 14 maj i Lund var: Livsmedel,måltid,hållbarhet - betydelse för vår hälsa

Inledning Lennart Svensson och Ursula Hultkvist Bengtsson Globala, nationella och regionala utmaningar, varför en Livsmedelsstrategi behövs och vad står där och hur arbetet framåt planeras. Dolores Öhman, Regionråd i Region …

Läs mer

Invitation to: Healthcare in Canada - sector in transformation

Full information can be  FOUND HERE

Läs mer

Temat för MultiHelix Think Tank mötet den 19 mars i Lund var: Vårdkvalité och tillgänglighet

Inledning Ursula Hultkvist Bengtsson Möjligheter och begränsningar för utveckling av patientsäkerhet i slutenvården. Anders Åkerlund, SUS Artificiell Intelligens för bättre, mer jämlik och personcentrerad vård. …

Läs mer

ARCH - A regional collaboration for health care in Wales, visit to Skåne, february 7:th to 9:th

MultiHelix and Region Skåne have organized a program for knowledge sharing and to explore opportunities for collaboration between the two regions of Skåne and Wales. From its inception ARCH has positioned itself as a collaboration that will …

Läs mer

Temat för MultiHelix Think Tank mötet den 29 januari 2018 i Lund var: Personlig hälsa för alla - oavsett diagnos, ålder, bakgrund, kön, bostadsort . . . . .

Inledning och genomgång av MTT 2018 - vad vill vi uppnå? Ursula Hultkvist Bengtsson Presentation av konceptet Hälsoförskolan i Örkelljunga Li Merander – Örkelljunga kommun Aktivt och hälsosamt åldrande  CASE - …

Läs mer

Temat för MultiHelix Think Tank möte den 27 november i Lund var nyttiggörande av forskningsinfrastruktur i Lund - hur kan MultiHelix Think Tank bidra till händelserna?

Presentatörer:  Marie-Louise Ainalem,  ESS Magnus Larsson,  MAX IV Karin Markides,  Vetenskapsrådet Eskil Mårtensson,  ÖKS Cross Border projekt Fredrik Melander,  Science Village Daniel Kronmann,  Region Skåne …

Läs mer

Invitation to non-clinical, pharmaceutical and early clinical development

From our Twins' International MultiHelix member the Slovenian Innovation Hub we have got an invitation from University of Ljubljana, Faculty of Pharmacy, whom organizes...

Läs mer