Temat för MultiHelix Think Tank möte den 27 november i Lund var nyttiggörande av forskningsinfrastruktur i Lund - hur kan MultiHelix Think Tank bidra till händelserna?

Presentatörer: 

Marie-Louise Ainalem, ESS

Magnus Larsson, MAX IV

Karin Markides, Vetenskapsrådet

Eskil Mårtensson, ÖKS Cross Border projekt

Fredrik Melander, Science Village

Daniel Kronmann, Region Skåne

Olof Sandberg, RISE

Ulrika Lindmark, Science Village

Anna Stenstam, Colloidal Resource