Temat för MultiHelix Think Tank mötet den 24 september i Lund var: Interaktion vård, forskning & näringsliv

Inledning

  • Ursula Hultkvist Bengtsson

Personlig hälsa - Innovation som en naturlig del av vårdens och omsorgens vardag

  • Tobias Schölin, Personlig hälsa, Region Skåne

Kliniska studier – med eller utan prövningar?

  • Ingemar Petersson, SUS, Region Skåne

Värdet av kliniska läkemedelsprövningar

  • Johan Brun, LIF

From quantity to value

  • Hans Jacob Moe, Kommunikasjonssjef Norden, Cerner

Innovationsfrämjande inköp

  • ​​​​​​​Louise Strand, Inköpsdirektör, Region Skåne och Björn Lagnevik, Innovationsledare, Innovation Skåne AB