Temat för MultiHelix Think Tank mötet den 19 november var: Hur motiverar vi medborgare och patienter till bättre hälsa?

Inledning

  • Ursula Hultkvist Bengtsson

Varför är det så svårt att prioritera hälsan, fastän vi värdesätter den så högt?

  • Anders Rosengren, Leg. läkare, Docent, Inst. för Neurovetenskap och Fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

Till vad behövs sjukhusen i framtiden?

  • Lena Lundh, Processledare: Framtidens sjukvård, Region Skåne

Medborgardriven hälsopromotion i socialt utsatta områden – lessons learned. 

  • Anders Kottorp, Dekan, Professor, Hälsa och Samhälle, Malmö Universitet

Vilket stöd behövs till patienter för att vi aktivt ska kunna bidra till vår hälsa?

  • Thomas Larsson, Kanslichef, HSO Malmö

Kostens betydelse för longevity

  • Emma Åkesson, Clinical coordinator. Igelösa Life Science AB

Hälsofrämjande åtgärder ur ett livsmedelsperspektiv

  • Ellinor Persson, Marknadschef Rest. och storhushåll, Orkla Foods, Sverige
  • Rebecka Persson, Specialist Nutrition och märkningslagstiftning, Orkla Foods, Sverige