Temat för MultiHelix Think Tank mötet den 14 maj i Lund var: Livsmedel,måltid,hållbarhet - betydelse för vår hälsa

Inledning

  • Lennart Svensson och Ursula Hultkvist Bengtsson

Globala, nationella och regionala utmaningar, varför en Livsmedelsstrategi behövs och vad står där och hur arbetet framåt planeras.

  • Dolores Öhman, Regionråd i Region Skåne med ansvar bl.a. för livsmedel

Futures of Food?

  • Magnus Jörgel, Region Skåne

Hur vi arbetar från en inkubator och science park med att stimulera och få till samverkan för innovation i gränslandet mellan områdena hälsa och livsmedel. Och hur vi med det vill vara med och förverkligar den nya livsmedelsstrategin för Skåne.

  • Charlotte Lorentz Hjorth, Krinova

För att företag inom Functional food ska kunna etablera sig på marknaden krävs en vetenskaplig grund, men det räcker inte. En väl genomtänkt kommunikation och marknadsföring är avgörande.

  • Sara Fredström, Livsmedelsakademin

FOODPLANT - Vinnväxt ansökan

  • Yvonne Granfeldt, Lunds Universitet

FoodHills: vad händer i Bjuv och hur kan vi koppla det till Livsmedelsstrategin?

  • Lennart Svensson, Region Skåne