Temat för MultiHelix Think Tank mötet den 29 januari 2018 i Lund var: Personlig hälsa för alla - oavsett diagnos, ålder, bakgrund, kön, bostadsort . . . . .

Inledning och genomgång av MTT 2018 - vad vill vi uppnå?

  • Ursula Hultkvist Bengtsson

Presentation av konceptet Hälsoförskolan i Örkelljunga

  • Li Merander – Örkelljunga kommun

Aktivt och hälsosamt åldrande 

  • CASE - Gunilla Carlsson

Etiska perspektiv – det personliga ansvaret

  • Palliativt utvecklingscentrum - Carl-Johan Fürst

Hur rustar vi till förändringsvilja?

  • RCC – Christina Landegren
  • Hälsostaden – Carl Johan Robertz
  • HSO – Thomas Larsson

Moderator: Ursula Hultkvist Bengtsson, MultiHelix