Temat för MultiHelix Think Tank mötet den 19 mars i Lund var: Vårdkvalité och tillgänglighet

Inledning

  • Ursula Hultkvist Bengtsson

Möjligheter och begränsningar för utveckling av patientsäkerhet i slutenvården.

  • Anders Åkerlund, SUS

Artificiell Intelligens för bättre, mer jämlik och personcentrerad vård.

  • Damon Tojjar, Region Skåne och Lunds Universitet

Hur får svenska patienter tillgång till framtidens läkemedel?

  • Dag Larsson, LIF

Moderatorer: Eva Ohlstenius och Ursula Hultkvist Bengtsson