Noteringar från Nationell konferens om kliniska studier med tema "Värdet av kliniska studier, 6-7 februari

Lite drygt 600 personer deltog på årets nationell konferens om kliniska studier i Malmö. De lyssnade på inspirerande talare och nätverkade under konferensens två dagar.

Årets tema var värdet av kliniska studier och exempel på frågeställningar som togs upp var:

  • Vilka värden skapar kliniska studier och för vem?
  • Hur skapar vi rätt förutsättningar för kliniska studier i hälso- och sjukvården?
  • Hur får vi fler uppdragsstudier förlagda i Sverige?
  • Hur tar vi tillvara på patienternas kunskaper i forskning och innovation?
  • Hur vässar Sverige arbetet inom Life Science?

Konferensen modererades av vetenskapsjournalisten Lisa Kirsebom.