MultiHelix Think Tank medlemmen Kerstin Heiling deltog i en utfrågning i Socialutskottet i Riksdagen den 27 maj

MultiHelix Think Tank medlemmen Kerstin Heiling, ordf  Riksförbundet för ME patienter och deras anhöriga, deltog i en utfrågning i Socialutskottet i Riksdagen den 27 maj.

Länk till video från mötet

Öppen utfrågning om sjukdomen ME/CFS och infektionsutlöst trötthetssyndrom

 • 9.45 Kristina Nilsson (S), vice ordförande i socialutskottet
 • 9.50 Björn Eklund, ME/CFS-patient
 • 10.00 Kerstin Heiling, ordförande Riksförbundet för ME-patienter och deras anhöriga
 • 10.10 Per Julin, medicine dr och specialistläkare i rehabiliteringsmedicin, Karolinska institutet
 • 10.20 Björn Bragée, smärtläkare, Bragée kliniker
 • 10.30 Jonas Axelsson, docent och specialistläkare i internmedicin och immunologi, Ameliekliniken
 • 10.40 Anders Rosén, professor emeritus, Linköpings universitet
 • 10.50 Désirée Pethrus (KD), regionråd för vårdutveckling, Region Stockholm
 • 11.00 Anna-Lena Hogerud (S), regionråd för hälso- och sjukvård, Region Skåne
 • 11.10 Thomas Lindén, avdelningschef kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen
 • 11.20 Frågor från ledamöterna
 • 11.55–12.00 Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande i socialutskottet