MultiHelix AB i samverkan med Big Science and Society (BISS) vid Lunds Universitet

Under våren 2018 har BISS på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet, via Olof Hallonsten, och MultiHelix AB, via Ursula Hultkvist Bengtsson, utvecklat ett samverkanspartnerskap. Ett första gemensamt arbete är att genomföra en serie av rundabordsmöten rörande ”Hur gör vi ESS och MAX IV till resurser för innovation inom life science – konkreta förslag önskas”. Detta första möte genomförs den 4 september 2018 i Lund med personlig inbjudan till deltagarna.

Bakgrunden till mötet är MultiHelix Think Tanks temamöte om ESS/MAX IV/SVS den 27 november 2017, där det beslutades om ett uppföljningsmöte 2018 för att konkretisera vad som behöver göras och vem som kan börja agera.

Vid detta möte fokuserar vi frågeställningarna till life science-användning av anläggningarna, och diskuterar konkret vilka förutsättningar som finns, behöver skapas och hur det ska gå till, för att forskningsanläggningarna skall bli resurser för innovation inom området. Vilken roll kan neutronspridning ha i framtiden? Hur åstadkommer man en bra balans mellan akademisk och industriell användning vid MAX IV? Vilken arbetsfördelning bör man åstadkomma mellan anläggningarna, universitet, mediatorbolag, finansiärer, SVS, osv.? Hos vem bör initiativet ligga, att driva de här frågorna? Syftet med mötet är att lyfta och diskutera ett antal frågor för att komma framåt i utvecklingen av policy och strategi för life science-användning av ESS och MAX IV.

Mötet genomförs i samverkan mellan Multihelix Think Tank och det tematiska samverkansinitiativet BISS – Big Science and Society vid Lunds Universitet. Initiativtagare och moderatorer vid mötet är: Olof Hallonsten, BISS, Lunds Universitet (olof.hallonsten@fek.lu.se, 0733794480) och Ursula Hultkvist Bengtsson, MultiHelix Think Tank (ursula@multihelix.se, 0709-131236).

Ytterligare information om BISS finns på deras hemsida: https://www.ehl.lu.se/naringsliv/samverkan/big-science-and-society