Medicon Valley Alliance´ New Year's Reception

Den 25 januari besökte Ursula Hultkvist-Bengtsson och Oskar Hansson den svenska ambassaden i Köpenhamn, där Medicon Valley Alliance (MVA) hade anordnat ett mingel med aktörer från båda sidor sundet inom Life Science-sektorn. Under minglet hälsades besökarna välkomna av Sveriges ambassadör Fredrik Jörgensen och MVA:s VD Petter Hartman. Senare hölls ett nyårstal av den danska handelskammarens VD Brian Mikkelsen. Han gav en god bild av nuläget och önskade att 2019 skall bli ett år där Öresundsregionen utvecklas ytterligare. Andra viktiga hållpunkter under eftermiddagen var slutsatsen att framtida framgångar byggs på att aktörerna i regionen fortsätter ett nära och starkt samarbete. Men också att stödet från den danska och svenska staten måste fortsätta vara starkt. Sammanfattningsvis visade diskussionerna att liknande arrangemang bidrar till framtida koncept och samarbeten.