Lundbeckfondens "The Brain Prize" till Professor Lars Edvinsson

Våra varmaste gratulationer till Professor Lars Edvinsson, medlem i MultiHelix Think Tank till att ha erhållit världens mest prestigefyllda pris inom hjärnforskning, ”The Brain Prize”, för sin banbrytande forskning om migrän. Lars delar priset med tre forskarkollegor: Peter Goadsby, Michael Moskowitz och Jes Olesen. Till hösten kommer vi under en av våra Think Tanks få höra en mycket spännande presentation från Lars på detta tema som för migränpatienter är revolutionerande forskning.

Lars forskning kring molekylen CGRP, en signalsubstans i hjärnan, och dess nyckelroll vid migränanfall, har möjliggjort flera verksamma läkemedel mot migrän. Priset, som är 10 miljoner danska kronor, delas ut av danska Lundbeckfonden.

Se vidare Lundbeckfondens Press Release