Kort rapport från Jubileumssymposium vid Palliativt Utvecklingscentrum i Lund den 5 februari

Jubileumssymposium den 5 februari 2019

Palliativt Utvecklingscentrum

Den palliativa vårdens möjligheter och utmaningar i framtiden belystes av inbjudna föreläsare och i presentationer om Palliativt Utvecklingscentrums eget utvecklings- och forskningsarbete.

Vad är viktigt för patienter och närstående? Hur kan civilsamhället, vården och akademin samverka för att möta våra ökande krav på god vård i livets slutskede?

Symposiet tog plats på Medicon Village i Lund och presentatörer var bland andra professor Carl-Johan Fürst, professor Birgit Rasmussen, professor John Ellershaw och doktorand Karin Dalhammar.

Symposiet lyfte flera viktiga insikter om hur palliativ vård kunde utvecklas i framtiden. Här lyftes vikten av att anpassa vården för individen för att kunna respektera både kulturella och närståendes olika åsikter kring hur vården ska vara. Andra viktiga hållpunkter som lyftes av flera talare var att en förändring i hur språket kring döden måste ske. Forskare och aktörer inom vården måste inkludera fler former av samtal för att kunna hjälpa människor i livets slutskede. 

Vinster med tidig palliativ vård:

Bättre livskvalitet, coping

Förbättrad överlevnad

Ökad tillfredsställelse med vården

Färre besök och inläggningar på akutsjukhus

Minskade vårdkostnader

En av många viktiga konklusioner gjordes av prof John Ellershaw:

“To enable all people on a global basis not only to die well, but to live until they die”

Läs mer:

How can we promote conversations about dying in society?

www.dyingmatters.org

Avslutningsvis vill Ursula Hultkvist Bengtsson rikta ett tack till Palliativt utvecklingscentrum för en givande dag med många viktiga insikter.