Information om kurs i "Konst, Kultur och Hälsa"

Region Skåne och Institutionen för kulturvetenskaper utvecklar i samarbete en kurs som heter ”Konst, kultur och hälsa”, som handlar om hur konst, kultur och estetik kan fungera som resurs inom vård och omsorg. Den vänder sig till vårdpersonal men också till kulturinstitutioner som är intresserade av att arbeta med grupper med särskilda behov. 

Vi vill nå ut till en bred och varierad målgrupp av intresserade, eftersom kursen kombinerar medicinska och humanistiska perspektiv. 

Bakgrunden är de senaste årens forskning som visar att skapande aktiviteter och estetiska upplevelser kan befrämja hälsa, välbefinnande och rehabilitering på många sätt. Kursen ska ge deltagarna teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för att planera och genomföra sådan verksamhet.

Kursen är på 7,5 hp och ska gå första gången hösten 2021 på kvartsfart. 

Här är två hemsidor med info om kursen, dels på Instutionen för kulturvetenskaper samt på LUCE (som har hand om Lunds universitets uppdragsutbildningar).

https://www.kultur.lu.se/samverkan/uppdragsutbildning/konst-kultur-och-halsa/ 

https://luvit.education.lu.se/LUCE/activities/activitydetails_ext.aspx?id=1668