Inbjudan till Funktionsrätt Skånes Webbinar på tema: Hur drabbar det digitala utanförskapet enskilda individer?

Zoom-möte den 21 februari kl 14.00 - 16.00

Funktionsrätt Skåne driver tillsammans med Freja eID och Begripsam innovationsprojektet – Betala med ansiktet. Projektet är en del av Post- och telestyrelsens innovationstävling – Betaltjänster för alla. Du som anmäler dig till slutseminariet får under två timmar ta del av olika perspektiv på digitalt utanförskap och inkluderande innovationer. 

Kontakt: info@funktionsrattskane.se