Inbjudan till Från ord till handling kring forskningsanläggningarna i Lund och det svenska innovationssystemet.

Vad är det som ska göras, vem är det som gör det och hur genomför vi konkreta implementeringar? Hur vi gör framgångsrika satsningar, etablerar väl fungerande samarbeten och initierar lyckade projekt på basis av den kunskap som har etablerats kring forskningsanläggningarna ESS och MAX IV?

Det har gjorts gedigna utredningsarbeten och vi kommer i denna paneldiskussion ta frågorna vidare mot konkret implementering.

Härunder kan ni ladda ner programmet för den 3 juli.