Grattis till Professor Lars Edvinsson, bl a medlem av MultiHelix Think Tank, som tilldelas Forska!Sveriges forskarutmärkelse 2018

Stiftelsen Forska!Sveriges forskarutmärkelse 2018 tilldelas professor Lars Edvinsson vid Lunds universitet. Utmärkelsen uppmärksammar professor Edvinssons idoga grundforskning och banbrytande upptäckt, som har lett fram till konkret nytta genom nya läkemedel för patienter med migrän. Utmärkelsen delas ut i samband med Forska!Sverige-dagen den 28:e november.

– Tack vare professor Edvinssons forskning kommer människor med migrän världen över att kunna bli hjälpta. Idag lider runt 14 procent av världens befolkning av migrän. Enbart i Sverige är över en miljon drabbade.Med Forska!Sveriges forskarutmärkelse vill vi visa på vikten av medicinsk forskning och hur det gynnar ökad hälsa och samhällets välstånd, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Edvinssons har i sin forskning lokaliserat och påvisat hur ett ämne, CGRP, med tidigare okända effekter, kopplar till migrän. När ämnet utsöndras svullnar blodkärlen i hjärnan och dess nervtrådar blir hyperkänsliga för stimuli. Upptäckten har lett till att företagen kan utveckla migränläkemedel, som blockerar ämnets effekter.

Lars Edvinsson är professor i experimentell kärlforskning vid Lunds universitet, director vid Center of Excellence in Stroke Reseach, Köpenhamns universitetssjukhus samt director och grundare av Glostrup Research Institute vid Köpenhamns universitetssjukhus.

Utmärkelsen delas ut vid Forska!Sverige-dagen, som arrangeras onsdagen den 28:e november på Nobelmuseet i Stockholm.

Länk till originalartikel: http://www.forskasverige.se/lars-edvinsson-tilldelas-forskasveriges-forskarutmarkelse-2018-11-21/