Artist in residence - Avslutningsutställning

Hur kan konst och kultur förbättra sjukvården? Det håller tonsättaren och ljudkonstnären Stefan Klaverdal på att utforska. I ett halvår jobbar han som ”artist in residence” hos Hälsostaden i Ängelholm, ett projekt finansierat av Medicon Village och Region Skåne. Och med det blir han landets första sjukhuskompositör. 

Stefan Klaverdal har genomfört en avslutningsutställning RE:sound som ägt rum på Ängelholms sjukhus mellan den 4 -12 maj 2017. Klaverdal bjöd på ett urval olika verk i en utställning som även innehöll en konsert och en föreläsning. Utställningen genomfördes på olika givna platser på Hälsostaden Ängelholms sjukhus.

Stipendiet för Stefan Klaverdahl är avslutat i maj och kommer att följas upp med ett seminarium på Institutionen för Kulturvetenskaper, Lunds universitet, i samverkan med Medicon Village under hösten 2017. En rapport håller på att sammanställas över det lyckade utfallet.

SVT reportage om utställningen hittar du HÄR