Artist in residence, Hälsostaden, Ängelholm

Tonsättaren och ljudkonstnären Stefan Klaverdal har under tre månader arbetat intensivt för att genomföra och kartlägga hur hans idé och vision ska förankras i verksamheten på Hälsostaden.

Stefan Klaverdal har fått i uppdrag att arbeta tillsammans med rehabiliterings mottagningarna som finns på södra sjukhusområdet i Ängelholm samt Vårdcentralen Laxen. Under hösten har Stefan besökt olika behandlingar och talat med personalen ute i verksamheten för att bilda sig en uppfattning dels om verksamheten men även de behov som kan utrönas.

Stefan har redan börjat att pröva en del av sina idéer, både med personalen på arbetsterapin och med fysioterapeuterna. Det är såväl interaktiva system i behandlingsprocessen samt avslappningsmusik som riktar sig till både patienter och personal. Det som hitintills tagits fram och prövats har inte nått patienterna. Stefan ser detta som ett långsiktigt arbete och implementeringen måste få sin tid.

På mötet som hölls på Ängelholms sjukhus gav Stefan en bild över nu läget, det diskuterades även att det kommer att bli mer kommenterande och reflekterande konst snarare än problemlösning i verksamheten (Detta är något som kommer att visa sig, då problemet i verksamheten är i förhållande till miljön och patienten just i stunden, det som hjälper en individ behöver inte hjälpa en annan)

Under mötet togs även förhållandet mellan existerande konst i lokalerna och det arbete som Stefan nu gör. Ett förslag var att tänka på och påverka hur man förhåller sig till existerande konst och lokaler, men här måste tankarna kring att Södra sjukhuset ska till nya lokaler 2018 tas i beaktande, då målet är att det som Stefan skapar ska kunna följa med och installeras i den nya vårdbyggnaden.

Stefan planerar att inom kort arrangera några konserter på sjukhuset. Datum kommer komma inom kort. Stefan planerar också att skicka ut en enkät till personal och patient kring frågor som "Vad är vård?" "Vad är smärta?" osv. Vi väntar med spänning på resultatet.

Stipendiet är unikt i sitt slag i Sverige. Under sex månader och på plats i vården får Stefan Klaverdal möjlighet att utveckla sin konstnärliga idé. I november 2016 började Stefan Klaverdal sitt Artist in Residence stipendie. Stipendiet är resultatet av ett samarbete mellan Medicon Village och Region Skåne. Projektet finansieras av Medicon Village och Region Skånes kulturnämnd, syftet är att skapa möten och ett ömsesidigt utbyte mellan tre parter: den konstnärliga utövaren, patienterna och personalen inom Hälsostaden Ängelholm.

Publicerad på Region Skånes Intranät 2017.02.02 av Hälsostaden, Ängelholm

Vill du läsa mer om Artist in Residence? Kulturrådet har uppmärksammat projektet genom en artikel i tidningen Vi. Länk till Kulturrådet hittar du HÄR och artikeln i Vi hittar du HÄR.