Örkelljunga kommun är i uppstarten av ett projekt med syfte att bygga en hälsoförskola.

Arbetet ska genomföras med ett folkhälsoperspektiv i samverkan med Region Skåne, forskning genom akademin och med en bred involvering av skånskt näringsliv.

Ursula Hultkvist Bengtsson är grundare av och leder MultiHelix Think Tank i Lund med ett femtiotal representanter från bland andra Malmö Högskola, Lunds universitet och Region Skåne. MultiHelix Think Tank har identifierat möjligheten att bidra till utvecklingen av en hälsoskola i Örkelljunga. Örkelljunga kommun är i planeringsstadiet för byggnation av en förskola som skulle kunna bli en förebild för hur kunskap och forskning kan nyttiggöras i samhället.

Tillsammans med ett projektteam ska Ursula Hultkvist Bengtsson arbeta med konceptutvecklingen för en hälsoförskola. Detta arbete kommer ske tillsammans med medarbetare och politiker i Örkelljunga kommun.

En första i en rad av workshops hölls den 23 januari 2017 i Örkelljunga Kommunhus. Nästa workshop planeras till den 16 mars.

Länk till Örkelljunga kommuns hemsida för mer information om Hälsoförskolan finns HÄR.