Members of MultiHelix Think Tank

Core-partners
 • Innovation Skåne
 • Lunds universitet – Medicinska fakulteten
 • LIF – de forskande läkemedelsföretagen
 • Malmö universitet
Region Skåne:
 • Avdelningen för regional utveckling
 • Enheten för Forskning och utveckling
 • Avdelningen för hälso- & sjukvårdsstyrning
  • Enheten för kunskapsstyrning
  • Enheten för forskning och utveckling
  • Staben för övergripande processer
 • Kliniska Studier Sverige – Forum Söder
 • Verksamhetsutveckling, Primärvården
 • Skånes universitetssjukvård, SUS
 • Biobank, Region Skåne
 • Regionalt Cancercenter Syd
Lunds universitet:
 • Certec, LTH
 • Aktivt och hälsosamt åldrande – CASE
 • LU Innovation, FSI
 • Medicinska fakulteten
  Kulturvetenskaper, Humanistiska & teologiska fakulteterna
 • Lunds Tekniska Högskola – Forskningsnämnden
 • Instutionen för Livsmedelsteknik, LTH
 • Create Health
 • Palliativt Utvecklingscentrum
 • Ekonomihögskolan
 • Raul Wallenberg Institutet
 • Socialhögskolan
 • Future Faculty, Medicinska fakulteten
  Juridiska fakulteten
 • e-hälsa@LU
 • Studenter
Malmö universitet:
 • Fakulteten för Hälsa och Samhälle
 • Odontologiska fakulteten
Köpenhamns universitet:
 • Juridiska fakulteteten, Hälso och patienträtt
Högskolan i Kristianstad:
 • Fakulteten för hälsovetenskap
 • Naturvetenskapliga fakulteten
Högskolan i Halmstad:
 • Akademin för informationsteknologi
Näringsliv, civilsamhället, kommuner och samverkansorganisationer:
 • Astra Zeneca
 • Science Village
 • Scandinavia
 • Mobile Heights
 • Medicon Valley Alliance
 • Livsmedelsakademin
 • Betahälsan
 • Funktionsrätt Skåne
  Hjärntrusten Management
 • Novartis
 • Socialstyrelsen
 • Södra Regionvårdsnämnden
 • Janssen
 • Biogen
 • Roche
 • ImmuneBiotech
 • Takeda
 • Sony Health Solution Division
 • IHE – Hälsoekonomi
 • Novo Nordisk
 • Baxter
 • BMS
 • AbbVie
 • Pfizer
 • Boehringer Ingelheim
 • Dalfelt Clinical Trials Consultancy AB
 • Blodcancerförbundet
 • Riksförbundet för ME-patienter
 • TFS Trial Form Support International
 • Eslövs kommun
 • Medicon Bridge
 • Forum för Health Policy
 • Svenska Kyrkan, Lunds stift
 • Malmö stad
Styrgruppen för MultiHelix Think Tank:
 • Harald Lindström
 • Anders Axelsson
 • Birger Olofsson
 • Jan Westberg
 • Carl-Johan Fürst
 • Lynn Åkesson
 • Heiko Herwald
 • Maria Fagerquist
 • Jeanette Karlsson
 • Lars Edström
 • Martin Garwicz
 • Birgitta W Strelert
 • Jolanda van Vliet
 • Christer Lindbladh
 • Thomas Larsson
 • Anders Kottorp