Calendar 2023

January

9/1 Rundabordsmöte. Psykisk hälsa, del 2
18/1 TIM – monthly meeting
20/1 Meeting MTT Core Partners
20/1 Rundabordsmöte #2, Vården inifrån
23/1 MVA, Oncology Network Meeting
24/1 Citizen Health, planeringsmöte
31/1 Rundabordsmöte #2, Äldrevård/Omsorg & God och nära vård

February

2/2 MTT meeting #34
8/2 Medinnovation, Medicon Village
13/2 Rundabord #4, Tvärvetenskaplig hållbarhet i samhället
14/2 TIM – monthly meeting
16/2 Rundabord #5, Samhällets kostnader för ohälsa
21/2 Webinar, Funktionsrätt Skåne – Betala med ansiktet
27/2 TIM – team meeting
28/2 Rundabord #3, Vården inifrån

March

10/3 TIM Team meeting
13/3 Rundabord #4, Vården inifrån
20/3 TIM Cluster to Cluster meeting
21/3 TIM monthly meeting
30/3 MTT meeting #35
31/3 Rundabord #5, Vården inifrån

April

13/4 Rundabordsmöte #1 – Citizen Health
13/4 Rundabordsmöte #5, Tvärvetenskaplig hållbarhet i samhället
14/4 Meeting MTT Core Partners
17/4 TIM Partner meeting
19/4 LUVC invigs i Malmö
20/4 Rundabordsmöte #6, Samhällets kostnader för ohälsa
21/4 Posterseminar: Sustainable solutions

May

4/5 Rundabord #3, Äldrevård/Omsorg & God och nära vård
9/5 Nätverksmöte, Kvinnohälsa, MVA Köpenhamn
15/5 TIM Team meeting
16/5 Rundabordsmöte #1, Patientmedverkan
22/5 Patientdata i vården, IVA event, Medicon Village, Lund
23/5 MTT meeting #36 – Vården inifrån
29/5 Årsmöte Science Skills

June

2/6 Rundabordsmöte #2 – Patientmedverkan
7/6 TIM monthly meeting
12/6 Rundabordsmöte #7 – Samhällets kostnader för ohälsa
14/6 Rundabordsmöte #3 – Patientmedverkan 
16/6 Meeting MTT Core Partners
16/6 Rundabordsmöte #7 – Hållbarhet och resiliens ur ett tvärvetenskapligt perspektiv

July

4/7 TIM partner meeting
5/7 TIM monthly meeting

August

29/8 TIM monthly meeting

September

5/9 Rundabordsmöte #4 – God och nära hälsovård genom hela livet
21/9 MTT meeting #37
26/9 Rundabordsmöte #8 – Hållbarhet och resiliens ur ett tvärvetenskapligt perspektiv
27/9 TIM monthly meeting
29/9 Rundabordsmöte #5 – God och nära hälsovård genom hela livet

October

4/10 TIM partner meeting
6/10 Meeting MTT Core Partners
23/10 TIM monthly meeting

November

9/11 Rundabordsmöte #1 – Antimikrobiell resistens
30/11 MTT meeting #38

December

8/12 Meeting MTT Core Partners