News

Temat för MultiHelix Think Tank mötet den 29 januari 2018 i Lund var: Personlig hälsa för alla - oavsett diagnos, ålder, bakgrund, kön, bostadsort . . . . .

Temat för MultiHelix Think Tank möte den 27 november i Lund var nyttiggörande av forskningsinfrastruktur i Lund - hur kan MultiHelix Think Tank bidra till händelserna?

Invitation to non-clinical, pharmaceutical and early clinical development

From our Twins' International MultiHelix member the Slovenian Innovation Hub we have got an invitation from University of Ljubljana, Faculty of Pharmacy, whom organizes...

Twins' International MultiHelix visit to Sherbrooke Innopole, October 1-5, 2017

Sherbrooke Innopole Expands its Life Sciences Global Alliance with a New Partner
Slovenian Innovation Hub new member of Twins' International MultiHelix

Slovenian Innovation Hub new member of Twins' International MultiHelix

Temat för MultiHelix Think Tank möte den 22 september i Lund var: Prevention av sjukdom

Life Science i Lund den 19 Oktober 2017

MultiHelix AB är stolt sponsor till run for mental health