News

Grattis till Professor Lars Edvinsson, bl a medlem av MultiHelix Think Tank, som tilldelas Forska!Sveriges forskarutmärkelse 2018

Temat för MultiHelix Think Tank mötet den 19 november var: Hur motiverar vi medborgare och patienter till bättre hälsa?

Den 21 November är det dags för Medinnovation Skåne 2018 på Medicon Village i Lund

Svenska Huvudvärkssällskapet fyller 50 år

Temat för MultiHelix Think Tank mötet den 24 september i Lund var: Interaktion vård, forskning & näringsliv

Stadslopp i Lund den 7:e oktober, Run for Mental Health

MultiHelix AB i samverkan med Big Science and Society (BISS) vid Lunds Universitet

MultiHelix AB i samverkan med Big Science and Society (BISS) vid Lunds Universitet

Den svenska life science-industrins utveckling – statistik och analys