News

Stadslopp i Lund den 7:e oktober, Run for Mental Health

MultiHelix AB i samverkan med Big Science and Society (BISS) vid Lunds Universitet

MultiHelix AB i samverkan med Big Science and Society (BISS) vid Lunds Universitet

Den svenska life science-industrins utveckling – statistik och analys

Hur gick det för de förvärvsarbetande på AstraZeneca i Lund? En rapport från SCB och Region Skåne.

Första spadtaget till Hälsoförskolan i Örkelljunga

Temat för MultiHelix Think Tank mötet den 14 maj i Lund var: Livsmedel,måltid,hållbarhet - betydelse för vår hälsa

Invitation to: Healthcare in Canada - sector in transformation

Temat för MultiHelix Think Tank mötet den 19 mars i Lund var: Vårdkvalité och tillgänglighet