Members of MultiHelix Think Tank

CO-founders:

Region Skåne
Malmö Universitet
LIF – de forskande läkemedelsföretagen
Medicon Village AB

Medlemmar Region Skåne:

Avdelningen för regional utveckling Innovation Skåne
Avdelningen för hälso- & sjukvårdsstyrning Kliniska Studier Sverige – Forum Söder
Enheten för Forskning och utveckling Medicon Bridge
Skånes universitetssjukhus, SUS Regionalt Cancercenter Syd
SUND Hälsostaden i Ängelholm
Invest in Skåne

Medlemmar Lunds Universitet:

Certec, LTH Aktivt och hälsosamt åldrande - CASE
LU Innovation Medicinska fakulteten
Kulturvetenskaper, Humanistiska & teologiska fakulteterna Lunds Tekniska Högskola
Instutionen för Livsmedelsteknik, LTH Create Health
Palliativt Utvecklingscentrum Circle
Raul Wallenberg Institutet Futura Think Tank
Studenter

Övriga medlemmar:

Malmö Universitet - Fakulteten för Hälsa och Samhälle Kristianstad Högskola - Fakulteten för Ekonomi
Köpenhamns Universitet - Juridiska fakulteten, Hälso- & patienträtt 
ESS Science Village Scandinavial
Mobile Heights Medicon Valley Alliance
Livsmedelsakademin Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Betahälsan HSO, Handikappsorganisationernas samarbetsorgan
Hjärntrusten Management Novartis
International Iberian Nanotechnology Laboratory, Portugal AstraZeneca
Clinical Laserthermia Systems Johnson & Johnson / Janssen + McNeil
Roche ImmuneBiotech
AppInMed Orkla Foods
IHE - Hälsoekonomi Novo Nordisk
Baxter MSD
AbbVie Pfizer
BMS LINK Medical Research
Blodcancerförbundet

Advisors:

Harald Lindström
Anders Axelsson
Birger Olofsson
Jan Westberg
Carl-Johan Fürst