Members of MultiHelix Think Tank

CO-founders:

Region Skåne
Malmö Universitet
LIF – de forskande läkemedelsföretagen
Medicon Village AB

Medlemmar Region Skåne:

Avdelningen för regional utveckling Innovation Skåne
Avdelningen för hälso- & sjukvård Kliniska Studier Sverige – Forum Söder
Enheten för Forskning och utveckling Medicon Bridge
Skånes universitetssjukhus Regionalt Cancercenter Syd
SUND Hälsostaden i Ängelholm
Invest in Skåne

Medlemmar Lunds Universitet:

Certec, LTH Aktivt och hälsosamt åldrande - CASE
LU Innovation Medicinska fakulteten
Avd. för Konsthistoria och Visuella studier Lunds Tekniska Högskola
Instutionen för Livsmedelsteknik Create Health
Palliativt Utvecklingscentrum Circle
Studenter

Övriga medlemmar:

Malmö Universitet - Fakulteten för Hälsa och Samhälle Högskolan Kristianstad - Fakulteten för Ekonomi
ESS Science Village Scandinavial
Mobile Heights Medicon Valley Alliance
Gerdahallen Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Sten K Johnsons stiftelse HSO, Handikappsorganisationernas samarbetsorgan
Hjärntrusten Management Novartis
International Iberian Nanotechnology Laboratory, Portugal AstraZeneca
Clinical Laserthermia Systems Johnson & Johnson / Janssen + McNeil
Modern Vård i Norden ImmuneBiotech
AppInMed OncoSignature
IHE - Hälsoekonomi IBM (Watson)

Advisors:

Harald Lindström
Anders Axelsson
Birger Olofsson
Eva Ohlstenius