Science Skills grundades som ekonomisk förening i Lund 2014 av Allan Larsson (tidigare ordförande för Lunds universitet), Medicon Village AB och Sydsvenska handelskammaren. Sedan 2014 har även Naturvetarna, Sveriges Ingenjörer, Mercuri Urval och Arbetsförmedlingen varit aktiva i Science Skills liksom några fristående privata aktörer från Lunds näringsliv. EnRival har senare tillkommit som en aktiv medlem.

Science Skills vill hjälpa företag att hitta rätt kompetens vid rätt tidpunkt och bidra till långsiktigt förbättrad matchning mellan utbildad kompetens och näringslivets kompetenskrav. Sedan våren 2017 drivs numera Science Skills som ett projekt inom ramen för MultiHelix Think Tank som leds av Ursula Hultkvist Bengtsson genom MultiHelix AB. Tankesmedjans verksamhet bekostas genom avgifter från 45 medlemmar. Bland dem finns Medicon Village, ESS, Region Skåne, Malmö högskola, AstraZeneca och läkemedelsbolagens branschorganisation Lif.

Ytterligare informationsblad om Science Skills hittar du i följande INFORMATIONSBLAD

Under hösten 2015 gav Science Skills styrelse Mercuri Urval i uppdrag att genomföra en studie som skulle kunna     förmedla en nuläges- och framtidsanalys av kompetensutbud och behov inom Life-science industrin. Det övergripande syftet med studien var att samla kunskap om samt konkretisera eventuell matchningsproblematik inom Life science-industrin i Skåne samt i Stockholmsregionen (inkluderat Uppsala) och Göteborgsregionen.

Mercuri Urval publicerade sin rapport i slutet av oktober och den går att ladda ner härunder.


Hela studien "Kompetensförsörjning inom Life Science - En nuläges- och framtidsanalys i Sverige" finns HÄR.

En sammanfattning av studien gjord av Mercuri Urval hittar du HÄR.