Science Skills grundades som ekonomisk förening i Lund 2014 av Allan Larsson (tidigare ordförande för Lunds universitet), Medicon Village AB och Sydsvenska handelskammaren. Sedan 2014 har även Naturvetarna, Sveriges Ingenjörer, Mercuri Urval och Arbetsförmedlingen varit aktiva i Science Skills liksom några fristående privata aktörer från Lunds näringsliv. EnRival har senare tillkommit som en aktiv medlem.

Science Skills vill hjälpa företag att hitta rätt kompetens vid rätt tidpunkt och bidra till långsiktigt förbättrad matchning mellan utbildad kompetens och näringslivets kompetenskrav. Science Skills är en ekonomisk förening som sedan våren 2017 drivs inom ramen för MultiHelix AB. 

Ytterligare information om Science Skills hittar du i följande INFORMATIONSBLAD

Under hösten 2015 gav Science Skills styrelse Mercuri Urval i uppdrag att genomföra en studie som skulle kunna     förmedla en nuläges- och framtidsanalys av kompetensutbud och behov inom Life-science industrin. Det övergripande syftet med studien var att samla kunskap om samt konkretisera eventuell matchningsproblematik inom Life science-industrin i Skåne samt i Stockholmsregionen (inkluderat Uppsala) och Göteborgsregionen.

Mercuri Urval publicerade sin rapport i slutet av oktober och den går att ladda ner härunder.


Hela studien "Kompetensförsörjning inom Life Science - En nuläges- och framtidsanalys i Sverige" finns HÄR.

En sammanfattning av studien gjord av Mercuri Urval hittar du HÄR.